ปิดรับสมัครการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ประกาศ….

การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีม ปิดรับสมัครแล้วครับ ขอให้หัวหน้าทีม
ทุกทีมส่งรายชื่อนักกีฬามาที่ไลน์ของผม (Phairoj Chansevikul) ภายในวันที่ 12 มี.ค