ปฏิทินการแข่งขันเทนนิส ปี 2565

ปฏิทินการแข่งขันเทนนิสสูงอายุไทย ประจำปี 2565
Thai Senior Tennis Tournaments Calendar 2022

          มาแล้วครับปฏิทินการแข่งขันสำหรับปี พ.ศ. 2565 สำหรับพี่น้องเพื่อนพ้องชาวสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย read more

การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภททีม ประจำปี 2564

การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประเภททีม ประจำปี 2564

      สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย มีความยินดีขอเชิญร่วมแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย read more