ประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันเทนนิสสูงอายุ เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ประเภทเดี่ยว

      ทางสมาคมฯ ขอประกาศผลแข่งขันเทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย read more

ประกาศรับสมัคร การแข่งขันเทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 73 ประจำปี 2563

     สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย  ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเทนนิสในรายการ
 “เทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 73 ประจำปี 2563”
ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 (ประเภทเดี่ยว)  วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563
(ประเภทคู่) ณ สถาบันเทนนิสปิรามิด ( เอฟ บี ที ) ลาดกระบัง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทการแข่งขัน

1. ชายเดี่ยว/คู่ อายุตัวไม่ต่ำกว่า 35,40,45,50,55,60,65 70 และ 75 ปี

2. หญิงเดี่ยว/คู่ อายุตัวไม่ต่ำกว่า 35,40,45,50,55,60 และง 65 ปี

3. คู่ผสมอายุรวมกันไม่ต่ำกว่า 80ปี, 100ปี, 115ปีและ 130 ปี

คุณสมบัตินักกีฬา

1. การคำนวณอายุผู้ร่วมการแข่งขันใช้ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วยปีเกิด

2. ประเภทคู่ผสม นักกีฬาชายอายุขั้นต่ำ 40ปี , 50ปี , 55ปีและ 65ปี ตามลำดับ นักกีฬาหญิงอายุขั้นต่ำ 35ปี , 45 ปี , 50ปี และ 60ปี ตามลำดับ

3. แข่งขันในระบบ 8 เกมส์ 8 เท่าไทเบรค ( 7 คะแนน )

read more