ที่อยู่สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย

เลขที่ ๕๙ ซอยสุขุมวิท ๕๖
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐