Day: October 2, 2564

ประกาศการแข่งขัน“กีฬาสูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565″

      ประกาศการแข่งขัน“กีฬาสูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (เสกักเกมส์)” 

          เพื่อให้นักกีฬาสามารถเตรียมตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าได้ก่อนการแข่งขัน read more

ประกาศงดการแข่งขันเทนนิสสูงอายุ

          สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งผู้ติดเชื้อยังมีจำนวนสูงประกอบกับสมาชิกของสมาคมฯเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันดับต้นๆ read more