ประวัติสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย

สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย ขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนกันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์คือการจัดการแข่งขันเทนนิส เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเทนนิสสูงอายุเป็นสำคัญ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะใช้เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับนักเทนนิสอาวุโสทั่วประเทศทุกๆ ท่าน และสามารถติดต่อเราเพื่อให้คำเสนอแนะต่างๆ ได้

คณะกรรมการบริหารสมาคม

นายอรรถ นานา

นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยนพ.นภดล ลุประสงค์

อุปนายกพล.ท.สมชาย อัครวณิชชา

อุปนายกนายธานินร์ ตั้งโสภณ

อุปนายกทพ. ณรงค์

ทพ.ณรงค์ สมมิตร

กรรมการและปฏิคมน.ส.ศิโรวัลลิ์ จิตตะกาญจน์

กรรมการและนายทะเบียนS__3416089

นายชูศักดิ์ พันธุ์มณี

กรรมการและประชาสัมพันธ์วิวัลยา คุณกิตติ

น.ส.วิวรรณยา คุณกิตติ

กรรมการและเหรัญญิกพี่แสน

นายพีรพงศ์ ศิริอบมลี

กรรมการและรองเลขาธิการอ.เสถียร

นายเสถียร ปุรณะวิทย์

กรรมการและเลขาธิการดร.เพิ่ม

พล.อ.ท.ดร.ชนนนาถ เทพลิบ

กรรมการS__3416073

นายทวีศักดิ์ บำรุงกิติตกุล

กรรมการS__3416091

นายยุมอัด ฤทธิเดช

กรรมการS__3416093

นายชัยโรจน์ ทรงเพียรทรัพย์

กรรมการS__3416084

นายสุรศักดิ์ กสิณฤกษ์

กรรมการ


ที่ปรึกษาสมาคม

ถิรชัย_วุฒิธรรม

นายถิรชัย วุฒิธรรม

ประธานที่ปรึกษานายสมชาย โง้ววัฒนา

ที่ปรึกษา

นายนิกรเกียรติ ลือประสิทธิ์สกุล

ที่ปรึกษาโกชัย

นายสุทธิชัย ภูรินันทกร

ที่ปรึกษา