เกรดนักเทนนิส ณ วันที่ 30 กันยายน 63 ปรับปรุงใหม่

การปรับเกรดของนักกีฬาทั้งชายหญิง  สมาคมจะปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือนเพื่อให้ตรงกับฝีมือปัจจุบันโดยพิจารณาจากผลการแข่งขันที่คณะผู้จัดการแข่งขันส่งมาให้สมาคมรวบรวมคะแนนของท่าน คะแนนสูงเกรดสูงคือผลดีที่ท่านจะได้สิทธิ์แข่งขันรายการใหญ่มีเงินรางวัลสูงครับ   สมาคมได้จัดเกรดใหม่แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ขอให้ท่านเปิดดูได้ทั้งหญิงและชายครับ

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม A+ A

 

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม B+ B

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม C

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม A+ A

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม B+ B

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม C

ดาว์นโหลดไฟล์

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม A+, A คลิกที่นี่>>>>> เกรดนักกีฬาเทนนิสหญิง กลุ่ม A+ A (73 downloads)

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม B+, B คลิกที่นี่>>>>> เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม B+, B (78 downloads)

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม C คลิกที่นี่>>>>> เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม C (122 downloads)

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม A+, A คลิกที่นี่>>>>> เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม A+,A (91 downloads)

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม B+, B คลิกที่นี่>>>>> เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม B+, B (110 downloads)

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม C คลิกที่นี่>>>>> เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม C (153 downloads)