เกรดนักเทนนิส ณ วันที่ 1 ม.ค. 65

สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย

เกรดกลางนักเทนนิสสูงอายุโดยคณะผู้จัดเป็นผู้กำหนดเกรด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การปรับปรุงเกรด 4 เดือน/ครั้ง
เพื่อนสมาชิกสามารถเช็คเกรดของท่านได้จาก ข้างล่างนี้
 เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ครายชื่อของเพื่อนนักกีฬา
ทางสมาคมฯจึงจัดเรียงรายชื่อเป็น 2 แบบ คือ เรียงลำดับ
ตามอายุจากมากไปหาน้อย และเรียงตามลำดับตัวอักษร 

เพื่อนสมาชิกฯสามารถดาวน์โหลดไฟล์ เกรดนักกีฬาได้จากด้านล่างสุด

รายชื่อเกรดนักกีฬาเรียงตามอายุมากไปหาน้อย

เกรดนักกีฬาชาย A สูงอายุ 65

ชาย A สูงอายุ 65_

 

เกรดนักกีฬาชาย A+ สูงอายุ 65

ชาย A+สูงอายุ 65_

 

เกรดนักกีฬาชาย B  สูงอายุ 65

ชาย B สูงอายุ 65_


เกรดนักกีฬาชาย B + สูงอายุ 65

ชาย B+สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาชาย C สูงอายุ 65

 

ชาย C สูงอายุ 65_

 

เกรดนักกีฬาหญิง A สูงอายุ 65

 

หญิง A สูงอายุ 65


เกรดนักกีฬาหญิง A+ สูงอายุ 65

หญิง A+สูงอายุ 65_


เกรดนักกีฬาหญิง B สูงอายุ 65

หญิง B สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาหญิง B+ สูงอายุ 65

หญิง B+สูงอายุ 65_


เกรดนักกีฬาหญิง C สูงอายุ 65

หญิง c สูงอายุ 65_

 

รายชื่อเกรดนักกีฬาเรียงตามอักษร

เกรดนักกีฬาชาย A สูงอายุ 65

ชาย A สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาชาย A+ สูงอายุ 65

ชาย A+สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาชาย B สูงอายุ 65

ชาย B สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาชาย B+ สูงอายุ 65

ชาย B+สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาชาย C สูงอายุ 65

ชาย C สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาหญิง A สูงอายุ 65

หญิง A สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาหญิง A+ สูงอายุ 65

หญิง A+ สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาหญิง B สูงอายุ 65

หญิง B สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาหญิง B+ สูงอายุ 65

หญิง B+สูงอายุ 65

 

เกรดนักกีฬาหญิง C สูงอายุ 65

หญิง c สูงอายุ 65

ดาวน์โหลดไฟล์ 

เกรดนักกีฬาชาย A สูงอายุ 65 >>>>> อันดับนักเทนนิสชาย A เรียงตาม อายุ (44 downloads)
เกรดนักกีฬาชาย A+ สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสชาย A+ เรียงตามอายุ (37 downloads)
เกรดนักกีฬาชาย B สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสชาย B เรียงตามอายุ (52 downloads)
เกรดนักกีฬาชาย B+ สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสชาย B+ (43 downloads)
เกรดนักกีฬาชาย C สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสชาย C เรียงตามอายุ (73 downloads)
เกรดนักกีฬาหญิง A สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสหญิง A เรียงตามอายุ (53 downloads)
เกรดนักกีฬาหญิง A+ สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสหญิง A+เรียงตามอายุ (46 downloads)
เกรดนักกีฬาหญิง B สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสสูงอายุ B เรียงตามอายุ (35 downloads)
เกรดนักกีฬาหญิง B+ สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสสูงอายุ B+ เรียงตามอายุ (27 downloads)
เกรดนักกีฬาหญิง C สูงอายุ 65>>>>> อันดับนักเทนนิสสูงอายุ C เรียงตามอายุ (47 downloads)