เกรดนักกีฬา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

          การปรับเกรดของนักกีฬาทั้งชายหญิง  สมาคมจะปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือนเพื่อให้ตรงกับฝีมือปัจจุบันโดยพิจารณาจากผลการแข่งขันที่คณะผู้จัดการแข่งขันส่งมาให้สมาคมรวบรวมคะแนนของท่าน คะแนนสูงเกรดสูงคือผลดีที่ท่านจะได้สิทธิ์แข่งขันรายการใหญ่มีเงินรางวัลสูงครับ  เนื่อจากในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ทำให้เกรดของนักเทนนิสไม่มีการเคลื่อนไหวทางสมาคมฯ จึงได้ประกาศเกรดของนักกีฬาเทนนิส ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ตามข้อมูลด้านล่างนี้ ขอให้เพื่อนนักเทนนิสสูงอายุไทยตรวจสอบได้เลยครับ

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม A+, A

GRADE_Female_31_Dec A+ A

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม B+, B

GRADE_Female_31_Dec B+ B

เกรดนักเทนนิสหญิง กลุ่ม C

GRADE_Female_31_Dec C

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม A+, A

GRADE_Male_31_Dec A+ A

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม B+, B

GRADE_Male_31_Dec-B-B

เกรดนักเทนนิสชาย กลุ่ม C

GRADE_Male_31_Dec C