สาส์นจากนายกสมาคมฯ

      การแข่งขันเทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ก็ได้ผ่านพ้นไปอีกวาระหนึ่ง โดยในปีนี้สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย ได้ประกาศจัดการแข่งขันประเภทเดี่ยว ในวันที่ 5-7 ธันวาคม และประเภทคู่ ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 
มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเภทเดี่ยวซึ่งปรากฏว่ามีสายการแข่งขัน 32 ท่านถึง 6 รายการ ขอขอบคุณทุกท่านทีร่วมกันทำให้การแข่งขันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันอันได้แก่

1. คุณกิตติ อดิเรก ประธานกรรมการบริหารบริษัท อุดมพานิช อินดัสเตรียล จำกัดให้การสนับสนุนลูกเทนนิส “Dunlop” ที่ใช้ในการแข่งขัน

2. คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุน ”น้ำดื่มสิงห์” ในการแข่งขัน

3. นพ. อิทธิกร โถสุวรรณโชต และคุณสุรศักดิ์ กสิณฤกษ์ สนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดการแข่งขัน

4. บจ. โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ โดยคุณศศรักษ์ โชคไพบูลย์กิจ สนับสนุนเสื้อกีฬา  “FBT” แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

5. คุณสรวง จันทรอุไร และคุณศศรักษ์ โชคไพบูลย์กิจ อำนวยความสะดวกสถานที่จัดการแข่งขัน

      สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

      ท่านสมาชิกสมาคมฯและผู้สนใจ สามารถติดตามผลการแข่งขันเทนนิสสูงอายุ เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ได้ดังปรากฏด้านล่างนี้ พบกันใหม่ในการแข่งขันเทนนิสสูงอายุ เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีม ประจำปี 2564 ณ สนามเทนนิสสถาบันเทนนิสปิรามิด ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดการแข่งขันจะได้ประกาศต่อไป

ผลการแข่งขันประเภทเดี่ยว

ผลการแข่งขัน สูงอายุ ประเภทเดี่ยว

ผลการแข่งขันประเภทคู่

สรุปผลการแข่งขันประเภทคู่