สมาคมฯมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

นายวิทยา อุดมวงศ์วิวัฒน์ ตัวแทนสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย
มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันเทนนิส YAMO SENIOR ROUND ROBIN
ครั้งที่ 2 โดยท่านพันเอก วิเศษศิลป์ แสนภูวา ประธานสโมสรกีฬาเทนนิส
จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ