ประชุม Thailand Open Masters Games 2022

     คุณอรรถ นานา นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย ในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยและคณะกรรมการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยเข้าพบหารือกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการจัดมหกรรมกีฬา Thailand Open Masters Games 2022