ประกาศ เกรดนักกีฬา ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

     เกรดกลางนักเทนนิสสูงอายุโดยคณะผู้จัดเป็นผู้กำหนดเกรด ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 การปรับปรุงเกรด จะทำการปรับปรุง ทุก ๆ 4 เดือน เพื่อนสมาชิกสามารถเช็คเกรดของท่านได้จาก ข้างล่างนี้

นักกีฬาหญิง เกรด A

หญิง A

นักกีฬาหญิง เกรด A+

หญิง A+

นักกีฬาหญิง เกรด B

หญิง B

นักกีฬาหญิง เกรด B+

หญิง B+

นักกีฬาหญิง เกรด C

หญิง c

นักกีฬาชาย เกรด A

ชาย A

นักกีฬาชาย เกรด A+

ชาย A

นักกีฬาชาย เกรด B

ชาย B

นักกีฬาชาย เกรด B+

ชาย B+

นักกีฬาชาย เกรด C

ชาย C