ประกาศ “เกรดนักกีฬาเทนนิส ชาย-หญิง” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยได้ดำเนินการจัดอันดับเกรดนักเทนนิสสูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญตรวจสอบอันดับเกรดนักกีฬาเทนนิสสูงอายุของท่านได้เลยครับ

เกรดนักกีฬาเทนนิสชาย

GRADE-SENIOR-2020MA

GRADE-SENIOR-2020MA-1

GRADE-SENIOR-2020MB

GRADE-SENIOR-2020MB-1

GRADE-SENIOR-2020MC

เกรดนักกีฬาเทนนิสหญิง

GRADE-SENIOR-2020WA

GRADE-SENIOR-2020WA-1

GRADE-SENIOR-2020WB

GRADE-SENIOR-2020WB-1

GRADE-SENIOR-2020WC