ประกาศงดการแข่งขันเทนนิสสูงอายุ

          สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งผู้ติดเชื้อยังมีจำนวนสูงประกอบกับสมาชิกของสมาคมฯเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันดับต้นๆ สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย “จึงขอประกาศงดจัดการแข่งขันเทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ประจำปี 2564 นี้”

        สำหรับมหกรรมกีฬาไทยแลนด์โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ 2021 ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมได้ประชุมและมีความเห็นให้เลื่อนไปจัดในปี 2565 รายละเอียดจะได้ประกาศต่อไป