ประกาศการแข่งขัน“กีฬาสูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565″

      ประกาศการแข่งขัน“กีฬาสูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (เสกักเกมส์)” 

          เพื่อให้นักกีฬาสามารถเตรียมตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าได้ก่อนการแข่งขัน
“กีฬาสูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (เสกักเกมส์) ณ จังหวัดพัทลุง
สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยขอแจ้งรายละเอียดรุ่นอายุการแข่งขันกีฬาเทนนิส
ดังต่อไปนี้

1. ประเภทชายคู่

    1.1 ชายคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 90ปี (อายุขั้นต่ำ 40ปี)

    1.2 ชายคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 105ปี (อายุขั้นต่ำ 45ปี)

    1.3 ชายคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 120ปี (อายุขั้นต่ำ 55ปี)

    1.4 ชายคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 130ปี (อายุขั้นต่ำ 60ปี)

2. ประเภทหญิงคู่

    2.1 หญิงคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 90ปี (อายุขั้นต่ำ 40ปี)

    2.2 หญิงคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 110ปี (อายุขั้นต่ำ 50ปี)

3. คู่ผสมอายุรวมไม่ต่ำกว่า 100ปี (อายุขั้นต่ำหญิง 40ปี ชาย 50ปี)

             สำหรับรายละเอียดการแข่งขันเทนนิสในกีฬาสูงอายุแห่งชาติครั้งที่ 4 (เสกักเกมส์)
จะได้ประกาศต่อไปเมื่อมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว