นายกสมาคมฯ แถลงข่าว

          สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย โดยท่านนายกสมาคม นายอรรถ นานา จัดงานแถลงข่าวรายการแข่งขันประจำปี 2564 พร้อมกับขอบคุณ บริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด โดยท่านกรรมการผู้จัดการ นายบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ ผู้ให้การสนับสนุนหลักในปี 2564 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 4 มีนาคม 2564