นายกสมาคมฯฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

นายกฯฉีดวัคซีนโควิด 19.2

          ท่านนายกสมาคมฯรับการฉีดวัคซีน โควิด 19 เป็นที่เเรียบร้อย พร้อมจัดการแข่งขันเทนนิสสูงอายุแล้วครับ ท่านนักเทนนิสสูงอายุทุกท่านได้ไปฉีดวัคซีนเพื่อพร้อมที่จะแข่งขันกันรึยัง