ข่าวสารสมาคมฯ

   ท่านนายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย นายอรรถ นานา รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมจากผู้แทน นพ.อิทธิกร โถสุวรรณโชต และรับมอบเสื้อนักกีฬา FBT จากคุณศศรักษ์ โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายในประเทศ