การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภททีม ประจำปี 2564

การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประเภททีม ประจำปี 2564

      สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย มีความยินดีขอเชิญร่วมแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สถาบันเทนนิส ปิรามิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันประเภททีม 5 คู่ดังนี้

1. ชายคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 130 ปี (อายุขั้นต่ำ 60 ปี)

2. ชายคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 115 ปี (อายุขั้นต่ำ 50 ปี)

3. ชายคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 90 ปี (อายุขั้นต่ำ 40 ปี)

4. หญิงคู่อายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี (อายุขั้นต่ำ 35 ปี)

5. คู่ผสมอายุรวมไม่ต่ำกว่า 100 ปี (อายุขั้นต่ำชาย 50 ปี หญิง 35 ปี)

ทั้งนี้ แต่ละทีมสามารถจัดหาผู้เล่นสำรองได้ไม่เกินทีมละ 5 ท่าน

รางวัลการแข่งขัน

ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจากท่านนายก
สมาคมฯ คุณอรรถ นานา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชนะเลิศถ้วย ก เงินรางวัล 70,000.- (เจ็ดหมื่นบาท)

2. รองชนะเลิศถ้วย ก เงินรางวัล 35,000.- (สามหมื่นห้าพันบาท)

3. รองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วย ก เงินรางวัล 10,000. – (หนึ่งหมื่นบาท)

4. รองชนะเลิศอันดับสาม ถ้วย ก เงินรางวัล 7,000.- (เจ็ดพันบาท)

5. ชนะเลิศถ้วย ข เงินรางวัล 40,000. – (สี่หมื่นบาท)

6. รองชนะเลิศถ้วย ข เงินรางวัล 20,000. – (สองหมื่นบาท)

7. รองชนะเลิศอันดับ สอง เงินรางวัล 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาท)

8. รองชนะเลิศอันดับสาม เงินรางวัล 5,000.- (ห้าพันบาท)

9. ชนะเลิศถ้วย ค เงินรางวัล 30,000. – (สามหมื่นบาท)

10. รองชนะเลิศถ้วย ค เงินรางวัล 15,000. – (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

11. รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 7,000.- (เจ็ดพันบาท)

12. รองชนะเลิศอันดับสาม เงินรางวัล 3,000.- (สามพันบาท)

ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล

การรับสมัครและค่าสมัคร

รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยแบ่งตามเกณฑ์ฝีมือกล่าวคือ นักกีฬาเกรด A สามารถร่วมแข่งขันได้เฉพาะประเภท ถ้วย ก นักกีฬาเกรด B สามารถร่วมแข่งขันได้เฉพาะประเภทถ้วย ก และ ข นักกีฬาเกรด C สามารถร่วมแข่งขันได้ในทุกประเภท ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องระบุอย่างชัดเจนว่าสมัครแข่งขันประเภทถ้วย ก ถ้วย ข หรือถ้วย ค ในประเภทถ้วย ก อนุญาตให้มีนักกีฬาทีมชาติและอดีตทีมชาติได้ทีมละไม่เกิน 2 ท่าน

ค่าสมัครแข่งขัน

ทีมละ 15,000.- บาทในประเภท ถ้วย ก

ทีมละ 12,500.- บาท ในประเภทถ้วย ข

ทีมละ 10,000.- บาทในประเภทถ้วย ค

สมัครโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชีสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย ธนาคารกสิกรไทย 035-1-40605-4 พร้อมส่งสลิปโอนเงินค่าสมัครมายังไลน์ ไพโรจน์ ชั้นเสวิกุล
(ไลน์ไอดี tinytennis ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 089-104-5865

รับสมัครประเภท ถ้วย ก ไม่เกิน 6 ทีม ถ้วย ข ไม่เกิน 6 ทีม และถ้วย ค ไม่เกิน 6 ทีม

*** ปิดรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 หรือเมื่อครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร

ลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน

ลูกเทนนิสดันล็อป

รูปแบบการแข่งขัน

แข่งขันแบบพบกันหมดโดยแบ่งทีมที่ร่วมแข่งขันในแต่ละประเภทเป็น 2 กลุ่มๆละ 3 ทีม ทีมที่ได้ตำแหน่งเป็นที่ 1 ในแต่ละกลุ่มจะทำการแข่งขันกับทีมที่ได้ตำแหน่งที่สองของอีกกลุ่มหนึ่ง ทีมที่ชนะจะแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้จะแข่งขันกันเพื่อชิงอันดับ 3 และ 4 ทีมที่ได้ตำแหน่งที่ 3 ในแต่ละกลุ่มจะทำการแข่งขันเพื่อชิงอันดับที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ทำการแข่งขันในระบบ 8 เกมส์ ดิวส์ 3 คะแนน ตัดสินด้วยไทเบรค 7 คะแนนในกรณี 8 เกมส์เท่ากัน

สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันและเงินรางวัลในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด  ทั้งนี้ ทางสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบหลังจากปิดรับสมัครและได้จำนวนทีมที่ร่วมแข่งขันเป็นที่แน่นอนแล้ว

ดาว์นโหลดไฟล์รายละเอียด คลิกที่นี่>>>>> การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีม ประจำปี 2564 (48 downloads)